Obrazci za skupine

V kolikor se želite včlaniti v ZLTSS, prosimo, da odprete spodnjo povezavo, prijavnico izpolnete, natisnete ter žigosano in podpisano po redni pošti pošljete na naslov Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije, Glavni trg 7, 4000 Kranj

 Pristopni obrazec za včlanitev v ZLTSS,

*******************************************

Spodaj se nahaja povezava na obrazec “Prijava na festival”, ki ga uporabljajte pri prijavi na razpisane festivale. Opozarjamo vas, da prijav, ki ne bodo poslane na tem obrazcu, Strokovni svet ZLTSS ni dolžan upoštevati:

Prijavnica za festival

******************************************

Poročilo o udeležbi na mednarodnem folklornem festivalu mora sodelujoča skupina najpozneje 14 dni po končanem festivalu izpolniti on-line, in sicer na naslovu:

https://www.surveymonkey.com/r/groupsreport2024

https://zltss.splet.arnes.si/files/2024/03/Group_Report_2024_Information.pdf

Nam festivalska komisija CIOFF pošlje v vednost vaše izpolnjeno poročilo.