Kako je nastala ZLTSS?

 

Ob ustanovitvi CIOFF®-a je našo bivšo državo uradno zastopal Koprski festival, z njegovim propadom (preselitvijo iz Kopra v Portorož) pa je določene obveznosti prevzela služba za mednarodno sodelovanje takratne Zveze kulturnih organizacij Slovenije v Ljubljani.

Ker je bilo sporno, da samo ena republika zastopa v mednarodni organizaciji celo državo, na drugi strani pa tudi ta republika ni bila pripravljena prevzeti celotnega finančnega bremena tega zastopanja, so se takratni zastopniki posameznih republik Slovenije (Ravnikar), Hrvaške (Cukrov), Srbije (Putnik), BiH (Babić), Makedonije (Đorđiev) in Črne gore (Šoć) dogovorili, da ustanovijo samostojno nacionalno sekcijo CIOFF® Jugoslavije. Organizacija je uradno registrirala svoj sedež v Poreču, njen predsednik je bil Ante Cukrov, generalni sekretar pa Bruno Ravnikar.

V tej obliki je delovala do razpada Jugoslavije. Že naslednje leto je CIOFF® sprejel kot nova člana Slovenijo in Hrvaško. To je zahtevalo novo registracijo CIOFF® Slovenije, kjer pa smo naleteli na nepričakovano oviro. Takratna zakonodaja ni omogočala registracije zveze z imenom CIOFF® Slovenija, kot je registrirana večina drugih nacionalnih sekcij, ampak je zahtevala, da se naslov CIOFF® prevede v slovenski jezik. Tako je nastal naš sedanji naslov “Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije” (ZLTSS). Ker ZLTSS ni imela nikakršnih lastnih sredstev, je uvedla članarino, ki je krila najnujnejše izdatke.