Aktiv mladih

Slovenski predstavniki mednarodne zveze CIOFF® se zavedajo pomembnosti idej mladih, zato so se ravnali po zgledu drugih članic zveze CIOFF®, ki so ustanovile svoje aktive mladih oz. medse sprejele člana, ki bi predstavljal vizije in želje. Posledica tega je formirani aktiv mladih, ki je nastal v začetku leta 2010.Sodelujemo na vseh sejah ZLTSS, kot tudi na rednem zboru članov, ki poteka vsako leto. Skušamo se tudi redno udeleževati sektorskih sestankov zveze CIOFF® in kongresov, kjer si nabiramo izkušnje, delimo znanja in sklepamo prijateljstva.Vizija aktiva mladih je postati koordinator med otroškimi in mladinskimi folklornimi skupinami ter seveda festivali in tako tudi čimbolj pomagati. Stremimo k temu, da bi vsako leto izpeljali sestanek med predstavniki otroških folklornih skupin, mladinskih folklornih skupin in organizatorji mednarodnih otroških folklornih festivalov v Sloveniji. Želimo pa si tudi sodelovati pri različnih, s folklorno dejavnostjo povezanih dogodkih. Pozivamo vse skupine ali posameznike, ki imajo kakršnekoli ideje, vprašanja, težave, da se obrnejo na nas. Skupaj jih lahko skušamo izpolniti ali rešiti in si s tem nabrati izkušnje za vnaprej.

 

Sestav aktiva mladih:

Matic Tavčar, predstavnik (matic.tavcar (at) gmail.com)

Klara Hribar, članica

Nejc Mihelič, član

Nina Mažgon Müller, članica

Špela Knez, članica

Napotki pri organizaciji mednarodnega otroškega festivala

Del CIOFF®-a je tudi komite, ki je zadolžen za otroške festivale in otroške folklorne skupine. V sklopu tega so izdali osnutek napotkov za organizatorje mednarodnih otroških festivalov in za predstavnike otroških folklornih skupin, ki se udeležujejo festivalov, za lažje medsebojno razumevanje in sodelovanje na področju uresničevanja otroških folklornih festivalov.

Ker so napotki dokaj obširni, se bomo v tem članku osredotočili na samo organizacijo mednarodnega otroškega festivala, v nadaljnjih številkah Biltena pa bomo obdelali še ostale točke.

Organizacija otroškega festivala je zelo posebna naloga in odgovornost, zato so vsi udeleženi dolžni upoštevati naslednje elemente:

Varnost otrok ter poznavanje in spoštovanje otrokovih pravic

Poseben poudarek pri organizaciji mednarodnega otroškega festivala mora biti na varnosti in udobju sodelujočih.

Starost otrok ter prednost sodelujočim

Otroška folklorna skupina, sodelujoča na mednarodnem otroškem folklornem festivalu, mora biti sestavljena iz plesalcev, ki niso starejši od 16 let, in glasbenikov vseh starosti. Program otroškega festivala je treba razviti v skladu s potrebo skupine otrok in, če je potrebno, ga prilagoditi glede na starost in sposobnost skupin.

Fizične in psihične sposobnosti otrok ter zmogljivost otrok glede pogostosti nastopov

Idealna predlagana dolžina otroškega folklornega festivala je 7 dni, sigurno pa ne več kot 14 dni. Festivalski program je potrebno izoblikovati v skladu s starostjo ter telesno in psihično zmožnostjo otrok. Program naj bi dopuščal dovolj časa, da imajo sodelujoči otroci tudi počitek. Iz enakega razloga je potrebno program tudi zaključiti do osme ure zvečer. Uprizoritvena mesta festivala naj bi bila fiksna na vnaprej določenih mestih, da se sodelujočim skupinam ni potrebno venomer prilagajati samim mestom nastopa. Dnevno število predstav bi moralo biti odvisno od dolžine trajanja predstave. Vsi pogoji morajo biti jasno opredeljeni v programu festivala.

 

Socialne in komunikacijske sposobnosti otrok

Namestitev za vse tuje otroke, ki sodelujejo na festivalu, naj bi bila v dijaškem ali študentskem domu, hostlu ali hotelu, da se mladi udeleženci lahko naučijo sobivati drug z drugim. Festival lahko poskrbi za zasebno namestitev (namestitev po domovih) v primeru, da gostitelj deluje v skladu s pravili festivala.

 

Zabavni program za otroke

Festivalski program mora vključevati vsaj en prosti dan za obisk kulturnih znamenitosti in drugih ogledov, da sodelujoče skupine spoznavajo lokalno življenje. Zaželeno je tudi, da se v program vključijo različni načini kulturne izmenjave, kot je npr. seminar ali delavnica s predstavitvijo lokalnih skupin in skupin udeležencev, da lahko sodelujoče skupine doživijo različne umetnosti in kulturo hkrati. Druženje med skupinami mora biti organizirano zato, ker je namen takšnega dogodka, kot je mednarodni (otroški) folklorni festival, sklepanje prijateljstev z ljudmi s celega sveta.

 

Nastopi:

–   Organizatorji otroškega festivala morajo v naprej jasno izraziti svoja pričakovanja glede nastopov otroških skupin, da se lahko otroške folklorne skupine na nastope primerno pripravijo

–   Priporočljivo je, da organizatorji festivala najdejo način kako naučiti občinstvo uživati v posameznih nastopih otroških skupin

–   Festivalski program je potrebno izoblikovati v skladu s starostjo ter telesno in psihično zmožnostjo otrok. Program naj bi dopuščal dovolj časa, da imajo sodelujoči otroci tudi počitek.

 

Ostale zahteve:

–   Organizatorjem mednarodnega otroškega festivala se predlaga, da sestavijo jedilnike na način, da ga bodo otroci sprejeli

–   Organizatorji mednarodnega otroškega festivala so zadolženi za ves lokalni transport skupin, potreben za nemoten potek festivala. V primeru, da skupina pripotuje z letalom, so organizatorji odgovorni za prevoz od letališča do kraja festivala.

–   Organizatorji morajo priskrbeti primeren prostor za vaje otroških folklornih skupin. Enak prostor se lahko uporablja tudi za razvedrilo otrok med prostim časom.

–   Festivalski organizatorji bi morali imeti v pripravljenosti ekipo za nujne primere, še posebej v primeru zdravstvenih težav

 

Maša Kumperger